Välj en sida

Villkor

Cnc monitor är en del av C-tech, cnc technology AB och TNC-akuten AB nedan kallad Cnc monitor.

Priser: Samtliga priser är exklusive moms och frakt. (Se under frakt nedan).

Garanti: Cnc monitor lämnar 12 månaders garanti på sitt ordinarie produktsortiment där så är tillämpligt . Garantitiden räknas från orderdatum.

Leveranssätt: Vi förbehåller oss rätten att ändra leveranssätt då valt leveranssätt kan vara svårt att tillgodose. Nedan angivna priser avser inrikestransporter inom Sverige. För utrikestransporter vänligen kontakta oss. Order som lagts före kl. 12:00 skickas vanligen samma dag från vårt lager.

För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 50% av värdet dock minst 500kr. Mindre ordrar: För mindre beställningar har vi leveransalternativen DHL och Posten Företagspaket. Större ordrar: För större beställningar där volymen alternativt vikten är så stor att det inte går att skicka som vanligt paketgods förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 800kr/pall samt att dessa beställningar vanligen sänds på pall med DHL. Som större gods räknas, gods vars vikt överstiger 100kg och/eller vars volym är mer än en kubikmeter.

Priser Leverans: För order under 30000kr 450kr för DHL 550kr för Posten Företagspaket 16:00. (Med reservation för orderns volym enligt ovan) För order över 30000kr med en vikt av mindre än 100kg levereras fraktfritt, med antingen Schenker, Posten eller DHL. För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 50% av värdet dock minst 500kr.

OBS! För snabbare hantering av er order, använd våra artikelnummer på er beställning. Restorder: Restordrar levereras normalt till er fraktfritt. Kunder som handlar mot postförskott kan EJ restnotera hos oss. På grund av den instabilitet som präglar databranschen så förbehåller vi oss rätten att inte restnotera produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt.

Betalning: För kreditgodkända kunder mot faktura,fakturan levereras avgiftsfritt i pdf-format via mail. Önskas en pappersfaktura skickad till sig tillkommer en faktureringsavgift på 20kr.

Cnc monitor reserverar sig för eventuella feltryck på vår hemsida eller i andra publikationer utgivna av oss. Adress: C-tech, cnc technology AB Tolskepp Sörby 1 617 90 SKÄRBLACKA Tel: 0122-251 00 Fax: 0122- 251 01 E-post: info@cncmonitor.se

Retur av defekt produkt: Alla produkter som returneras skall förses med ett RMA-nummer, vilket Ni får efter samtal med oss. Returnumret är giltigt upp till 30 dagar efter utfärdandet. Gods som ankommer till Cnc monitor omärkta, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt kommer debiteras avsändaren. OM NI SKICKAR IN EN PRODUKT TILL CNC MONITOR FÖR ÅTGÄRD OCH DENNA INTE UPPVISAR DE FEL NI UPPGIVIT, DEBITERAS NI EN FELSÖKNINGSAVGIFT PÅ 1650:- SAMT RETURFRAKT.

Cnc monitor förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras om garantiprodukten utgått ur sortimentet. För att undvika transportskador, skall originalemballage eller av transportören godkänt fraktemballage användas. TRANSPORTSKADOR FÖRORSAKADE AV BRISTFÄLLIGT EMBALLAGE INGÅR INTE I CNC MONITOR GARANTIÅTAGANDE. UTFÄRDANDE AV RMA-NUMMER INNEBÄR INTE ATT CNC MONITOR GODKÄNT ER PRODUKT FÖR EVENTUELL ÅTGÄRD.

För returer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av kund, och som därmed går i retur till Cnc monitor, förbehåller vi oss rätten att ta ut en hanteringsavgift för att täcka våra omkostnader på 1500kr.

Specialbeställda produkter: Beställningsvaror kan inte returneras till oss, annat än för garantiåtgärd. Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till Cnc monitor och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas. Retur av trasiga produkter till oss sker på er bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till er på vår bekostnad. Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid DOA. DOA skall anmälas inom 3 arbetsdagar från leveransdatum. Transportskador Transportskador reklameras mot transportören.

Retur av felbeställd produkt : Av er felbeställda varor till ett värde på eller under 500:- tar vi inte tillbaka. Av er felbeställda varor till ett värde över 501:- tar vi tillbaka men debiterar Er en felbeställningsavgift på 50% av värdet eller minst 500:- Produkter som returneras för kreditering skall vara komplett i felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren. Returfrakt kommer debiteras avsändaren. Retur ska ske inom 7 dagar från leveransdatum. Annars kan krediteringen inte ske. Felbeställningar / Felleveranser skall reklameras inom fem arbetsdagar från leveransdatum. Kreditering: Kreditering av felköpta produkter sker enligt dagspris på varan. Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor accepteras.

Tillägg för Valutajustering: Vid tidpunkten för vår initiala prissättning var våra priser baserade på en växelkurs av 1 euro = 8,50 SEK. Med tanke på de aktuella fluktuationerna på valutamarknaden och den nuvarande växelkursen, vill vi meddela att alla priser och avgifter som anges i SEK kan behöva justeras för att återspegla den nuvarande marknadsbaserade växelkursen för euro.

1. Justering av Priser: Om det sker en signifikant förändring i växelkursen mellan euro och svenska kronor, kommer vi att justera våra priser i SEK för att spegla dessa förändringar. Detta gäller både nya och befintliga beställningar.

2. Kommunikation med Kunder: Innan några justeringar genomförs, kommer vi att informera berörda kunder om de nya priserna som beräknats med den aktuella växelkursen. Kunderna kommer att ges möjlighet att antingen acceptera de justerade priserna eller avbryta sin beställning utan extra kostnader.

3. Transparens och Rättvisa: Vi strävar efter att hantera dessa justeringar på ett transparent och rättvist sätt, och kommer att se till att alla våra kunder är fullständigt informerade om hur dessa förändringar påverkar deras specifika situationer.

4. Flexibilitet i Prissättning: Vi förstår att valutakurser är dynamiska och kan variera över tid. Därför kommer vi att övervaka marknaden och göra nödvändiga justeringar i enlighet med betydande förändringar i växelkursen, för att säkerställa att våra priser återspeglar den ekonomiska verkligheten.

Genom detta tillägg vill vi säkerställa att våra affärsrelationer fortsätter att vara baserade på rättvisa och ömsesidig förståelse under dessa föränderliga ekonomiska förhållanden.”

Returnera gods till: C-tech, cnc technology AB Tolskepp Sörby 1 617 90 SKÄRBLACKA Kontakt: E-post: inf@cncmonitor.se Tel: 0122-251 00 Fax: 0122-251 01 Postgiro: 1231599-0 Bankgiro: 5227-5468